Gone-Flyfishing.dk

                                                                                       

GF Døgnflue nr. 3

Østrig 2004

Følg med i fiskeriet på Fyn her:

Galleri

 

Torø.

 Torø Huse ligger som en lille forstad til Assens. Byen er præget af bindingsværkshuse og smalle stræder.  På vej dertil kører man langs Torø bugten, med udsigt til selve Torø på den ene side og til den anden side det gode stræk langs kolonihaverne, med Sukkerfabrikken som baggrund. 

Parkeringspladsen finder man ved at køre efter forsamlingshuset.

Herfra kan man se det gamle fiskerleje, som i øvrigt stadigt flittigt bliver brugt. Allerede fra Parkeringspladsen kan man ved at gå langs indersiden af Torø huse finde første gode hotspot. Her er det især vinter fiskeriet som er særdeles godt. 

På vej ud til øen går man over hvad der ligner en lille å. Herfra ser man vandet ud mod Lillebælt. Strækket er præget af Sandbund og enkelte tang/sten pletter. Dette stræk giver sjældent fisk, og skal du være heldig er det nok spindestangen man skal ty til. 

Efter en god gåtur på omkring 10 min er man ude på selve øen, og når jeg nu fortsætter med at fortælle om pladserne skal i forestille jer at i går venstre om øen, dvs. rundt med strækket der er ud til Lillebælt. 

Efter sandstrækket er slut og man bevæger sig ud mod det kunstige stendige som følger Lillebælt bør man tage første stop og prøve revet af som viser sig lige hvor stendiget starter. 

Når dette stræk er fisket af kommer der igen et godt stræk for spindefiskere. Diget er umiddelbart i vejen for fluefiskerens bagkast. Man kan dog være heldig når man går på stendiget at se fisk i det klare vand. 

Ved det gamle fyr længere ude på øen stopper stendiget, og her bliver øen for alvor interessant for fluefiskeren.

Der bliver lidt mere lavvandet, men der kan fiskes umiddelbart ud for det gamle fyr. (husk bare at der er sikkerhedszone på 75 omkring bundgarns pælene som er der.)

Efter bundgarnspælene bevæger man sig langs det flade stykke ø. Strækket her er sandet og ofte præget af stærk strøm. Her bør man starte fiskeriet mens man bevæger sig ud mod spidsen af øen. 

Her ses strækket op mod fyret og bundgarnspælene set ude fra revet

Umiddelbart på spidsen af øen går der et rev et godt stykke ud i Lillebælt, og her er Torøs absolutte hotspot. Stedet har givet mig mange fisk efterhånden, og jeg betragter revet som et sikkert bud på fisk. – Stedet fisker bedst ved højvande.. – En god ide er at fokusere og grundigt affiske området umiddelbart inden revet og helst hvor strømmen føre fluen ind over revet. I 2004 har rejefluer været det som har givet bedst udbytte. 

Efter revet kommer et godt stræk om mod bugten, særligt kendetegn er korset som er sat som minde om en forlist fisker. 

Korset, og udsigt til Assens og Sukkerfabrikken

Området er præget af tangbælter og sandbund, men tag ikke fejl af strækket, for det holder mange fisk.

Der fiskes hele vejen rundt indtil man når om til et lille ”Nor” Fisk især grundigt strækket lige inden noret godt igennem. Der er dybt vand ikke langt ude og her er mulighed for grov ørred. 

For at komme videre derfra skal man uden om Noret. 

Når man har vandret uden om noret står man med front mod Assens og kan se havneområdet og Sukkerfabrikken. Her skal der vades, dels for at få plads til bagkastet, men området er også fladt vand. Men gør som andre steder hvor der vades, fisk området af inden du træder ud i vandet.

Bunden er præget af muslinger, blæretang og sten, og giver derfor godt fødegrundlag for ørreder.

Strækket helevejen underskoven bør affiskes og jo længere du når ind i bugten jo bedre bliver især vinter fiskeriet. 

Når man når videre og får skoven lagt bag sig er der et stræk som kan være svært at fiske med flue, da vindforholdende kan være svære at finde. – Sydlig vind er at foretrække. Man er nu tilbage hvor man kan se lillebælt på den anden side af det falde stykke som man vandrede over for at komme ud på øen. – Inde bag sandet og rørene er der et stort vådområde. 

På vej langs vandkanten ind mod fiskerlejet er der et lille sommerhus og foran sommerhuset er der stillet en gammel kanon (antiluftskyts tror jeg) Pladsen her er rigtig giftig i januar – april mdr. og der er gode chancer for at ramme en flok grønlændere…. Herefter når man området omkring fiskerlejet og dette kan fiskes. – Forleden så jeg en hollænder i flydering. – Hvilket nok bestemt ikke er nogen dårlig ide… 

Torø er mest kendt for vinter fiskeri, men min sæson på Torø vare hele året og jeg har faktisk haft mine bedste tider i midsommer hvor morgen fiskeri ude på revet kan give mange og gode fisk..

For nogle der kommer til Torø kan det af og til føltes lidt omsonst at fiske der for ind i mellem er der utroligt mange undermålsørreder.. – Værn om disse… De er sjove når de lige får et år mere at vokse i…

3 gode sommerørreder fra torø

 

God fornøjelse…

 
Send e-mail til lars@gone-flyfishing.dk eller holger@gone-flyfishing.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.  
Copyright © 2004 Gone-flyfishing.dk
Senest opdateret: 29. July 2006